INFORMACE O SLUŽBĚ

Regálový systém a manipulační technika

Regály jsou daleko víc než jen železo a ocel. Komplexní plánování, zahrnující regálový systém a manipulační techniku, chápeme jako celek, který pracuje „ruku v ruce“. Utváříme regálové systémy podle potřeby investora; především se snažíme o navržení optimální velikosti a efektivity celého materiálového toku. Podle správně zvoleného regálového systému vybavujeme provozy vhodnou manipulační technikou, která je klíčem k optimálnímu výkonu.