INFORMACE O SLUŽBĚ

Inženýring a spodní stavba

Inženýrskou činností vám zorganizujeme kompletní výstavbu od architektonického návrhu, stavební řízení až po kolaudaci včetně koordinace prací s výběrem dodavatelů.

Dále nabízíme služby:
  • Technický dozor investora (TDI)
  • Zajištění jednotlivých subdodávek
  • Výkazy výměr a položkové rozpočty staveb
Provádíme veškeré zemní a výkopové práce vyplývající ze stavební činnosti jako např.:
  • výkopy základů
  • hloubení jam pro jímky, septiky, čističky
  • výkopy rýh pro inženýrské sítě - vodovody, kanalizace, elektřina, plyn apod.
  • terénní úpravy, skrývky ornice, zpevněné plochy apod.
  • bourací práce, nakládání a odvoz suti