KLADEME DŮRAZ NA KVALITU

Společnost CZECH UNITE MONT s.r.o. klade velký důraz na kvalitu provedené práce.

Kvalita provedení ocelových konstrukcí, zámečnických, svářečských a klempířských prací je pravidelně kontrolována a přezkušována certifikovanými inspekčními organizacemi. V současné době disponujeme těmito mezinárodně uznávanými certifikáty kvality:

                           
                       INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING

                        


ČESKÝ SVÁŘEČSKÁ USTAV