KLADEME DŮRAZ NA KVALITU

Společnost CZECH UNITE MONT s.r.o. klade velký důraz na kvalitu provedené práce.

Kvalita provedení ocelových konstrukcí, zámečnických, svářečských a klempířských prací je pravidelně kontrolována a přezkušována certifikovanými inspekčními organizacemi. V současné době disponujeme těmito mezinárodně uznávanými certifikáty kvality:

  
 
                                             ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV S.R.O.