INFORMACE O HALE

Naše společnost zajišťovala montážní práce, jednalo se o pokládku trapézového plechu na 2 budovy v celkovém množství 1 500 m2 pro odběratele Hydrofol - Jaroslav Kovář.
Kontakt
Hydrofol, Jaroslav Kolář
tel.: 776 005 052
jkolar@hydrofol.eu